SPECIALIZACE

Našim cílem je vždy najít optimální řešení šitá na míru Vašim potřebám.
Jednáme rychle, profesionálně, diskrétně a maximálně efektivně.

KORPORÁTNÍ AGENDA

Zakládání obchodních společností a nastavení jejich organizačních struktur, převody podílů / akcií, valné hromady, rozhodnutí orgánů společností, změny výše základního kapitálu, příplatky do vlastního kapitálu apod.

NEMOVITÉ VĚCI

Koupě / prodej soukromých i komerčních nemovitostí a jejich komplexů (areálů), vedení úschov finančních prostředků a listin, darování, zástavní práva, věcná břemena, nájmy, podílové spoluvlastnictví apod.

PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní smlouvy, dohody mimo pracovní poměr, změny a ukončení pracovního poměru včetně výtek a výpovědí, vnitřní předpisy zaměstnavatele, doprovodné dohody a smlouvy, vymáhání nároků zaměstnavatelů a zaměstnanců apod.

SMLOUVY

Sepisování smluv a jejich připomínkování (zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo), uplatňování nároků ze smluv (zejména reklamace, náhrada újmy) apod.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Vymáhání pohledávek zejména z obchodního styku, výkon rozhodnutí / exekuce, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení apod.

TRESTNÍ PRÁVO

Obhajoba klientů v trestních věcech, zastupování poškozených v trestním řízení, odklony od trestního řízení apod.