Jednáme rychle, profesionálně, diskrétně
a maximálně efektivně.

SPECIALIZACE

Našim cílem je vždy najít optimální řešení šitá na míru Vašim potřebám. Jednáme rychle,

profesionálně, diskrétně a maximálně efektivně.

KORPORÁTNÍ AGENDA

Zakládání obchodních společností a nastavení jejich organizačních struktur, převody podílů / akcií, valné hromady, rozhodnutí orgánů společností, změny výše základního kapitálu, příplatky do vlastního kapitálu apod.

NEMOVITÉ VĚCI

Koupě / prodej soukromých i komerčních nemovitostí a jejich komplexů (areálů), vedení úschov finančních prostředků a listin, darování, zástavní práva, věcná břemena, nájmy, podílové spoluvlastnictví apod.

PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní smlouvy, dohody mimo pracovní poměr, změny a ukončení pracovního poměru včetně výtek a výpovědí, vnitřní předpisy zaměstnavatele, doprovodné dohody a smlouvy, vymáhání nároků zaměstnavatelů a zaměstnanců apod.

SMLOUVY

Sepisování smluv a jejich připomínkování (zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo), uplatňování nároků ze smluv (zejména reklamace, náhrada újmy) apod.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Vymáhání pohledávek zejména z obchodního styku, výkon rozhodnutí / exekuce, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení apod.

TRESTNÍ PRÁVO

Obhajoba klientů v trestních věcech, zastupování poškozených v trestním řízení, odklony od trestního řízení apod.

O NÁS

Vznik společnosti LEGITIS advokátní kancelář s.r.o. je přirozeným vyústěním soustavného rozvoje právních služeb poskytovaných zakladatelem společnosti – Mgr. Ivem Večeřou v rámci jeho předchozí dlouholeté advokátní praxe. Advokátní kancelář si klade za cíl poskytovat komplexní právní služby jednak pro korporátní klientelu, jednak pro občany, a to jak z oblasti práva civilního, tak i trestního a správního.

Základem naší práce je poskytovat právní služby profesionálně, srozumitelnou formou, hledat řešení na míru a maximálně se přizpůsobovat operativním potřebám klientů. Z našich zkušeností také víme, jak nezbytné je zabezpečit pro klienty potřebnou diskrétnost a ochranu jejich zájmů i majetku.

Právní služby poskytujeme v jazyce českém a anglickém a jsme samozřejmě připraveni poskytnout či zprostředkovat i související služby, které mají přesah do dalších odvětví (zejména z oblasti účetnictví, daní, různých oborů znalectví apod.).

Profesní pojištění odpovědnosti při výkonu advokacie máme sjednáno na pojistnou částku ve výši 50 mil. Kč.

Napište nám

 Souhlasím se zpracovám osobních údajů

LEGITIS

advokátní kancelář s.r.o.

Kancelář BRNO

Kancelář OSTRAVA